© Mondiger
Privacyverklaring van Tandartspraktijk D.Rost Privacyverklaring van Tandartspraktijk D.Rost Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Rost streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Categorieën persoonsgegevens Bij ons in de praktijk laat u bepaalde gegevens achter in het kader van de uitvoering van behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. NAW-gegevens Geslacht E-mailadres Telefoonnummers Gegevens betreffende uw gezondheid\Naam van uw zorgverzekeraar en nummer Naam van uw andere zorgverleners Tijdstip van afspraak Betalingsgegevens Ip-adres Grondslag voor gegevensverwerking Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Doeleinden gegevensverwerking De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden: Het aanmaken patiëntendossier Het bijhouden van uw medisch dossier; Het inplannen van een afspraak; Het uitvoeren van een behandeling; Het uitschrijven van een verwijskaart Het uitschrijven van recepten Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren; Het digitaal declareren via factoringsbedrijf Het verbeteren van onze dienstverlening; vergoedingen controleren via Pien Support Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. Bewaartermijnen Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Betaalgegevens worden minimaal 7 jaar bewaard zoals het fiscaal verplicht is om de boekhouding te bewaren. Beveiligingsmaatregelen Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Binnen de praktijk hebben we een privacy-beleid opgesteld en geïmplementeerd. We maken elke dag een back-up. We hebben een service-contract met een erkend IT-bedrijf. We hebben een inbraak-alarmsysteem welke is doorgeschakeld naar een alarmcentrale, welke een erkend beveiligingsbedrijf met een snelle responstijd aanstuurt bij alarmmelding. Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks) Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt. Uw rechten Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door telefonisch contact met ons op te nemen via: 045 - 5457220. Wij streven ernaar om z.s.m. op uw verzoek te reageren. Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via de balie bekend worden gemaakt. Onze contactgegevens Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens: Tandartspraktijk D.Rost, Hoofdstraat 72, 6461 CS Kerkrade 045-5457220
dunja rost, tandarts, Hoofdstraat 72 6461CS Kerkrade 045 - 545 72 20
© Mondiger
Privacyverklaring van Tandartspraktijk D.Rost Privacyverklaring van Tandartspraktijk D.Rost Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Rost streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Categorieën persoonsgegevens Bij ons in de praktijk laat u bepaalde gegevens achter in het kader van de uitvoering van behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. NAW-gegevens Geslacht E-mailadres Telefoonnummers Gegevens betreffende uw gezondheid\Naam van uw zorgverzekeraar en nummer Naam van uw andere zorgverleners Tijdstip van afspraak Betalingsgegevens Ip-adres Grondslag voor gegevensverwerking Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Doeleinden gegevensverwerking De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden: Het aanmaken patiëntendossier Het bijhouden van uw medisch dossier; Het inplannen van een afspraak; Het uitvoeren van een behandeling; Het uitschrijven van een verwijskaart Het uitschrijven van recepten Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren; Het digitaal declareren via factoringsbedrijf Het verbeteren van onze dienstverlening; vergoedingen controleren via Pien Support Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. Bewaartermijnen Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Betaalgegevens worden minimaal 7 jaar bewaard zoals het fiscaal verplicht is om de boekhouding te bewaren. Beveiligingsmaatregelen Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Binnen de praktijk hebben we een privacy-beleid opgesteld en geïmplementeerd. We maken elke dag een back-up. We hebben een service-contract met een erkend IT-bedrijf. We hebben een inbraak-alarmsysteem welke is doorgeschakeld naar een alarmcentrale, welke een erkend beveiligingsbedrijf met een snelle responstijd aanstuurt bij alarmmelding. Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks) Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt. Uw rechten Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door telefonisch contact met ons op te nemen via: 045 - 5457220. Wij streven ernaar om z.s.m. op uw verzoek te reageren. Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf- doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via de balie bekend worden gemaakt. Onze contactgegevens Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens: Tandartspraktijk D.Rost, Hoofdstraat 72, 6461 CS Kerkrade 045-5457220
dunja rost, tandarts, Hoofdstraat 72 6461CS Kerkrade 045 - 545 72 20